O nas

Cele działania i zadania Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego

Cele Koła:

a) poszerzanie wiedzy naukowej członków Koła;
b) wspieranie inicjatyw studenckich;
c) integracja środowisk studenckich;
d) współpraca z innymi kołami naukowymi, władzami uniwersyteckimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami.
e) propagowanie idei bezpieczeństwa narodowego.

Zadania Koła:
a) organizowanie konferencji i sympozjów;
b) prowadzenie warsztatów i szkoleń;
c) uczestniczenie w przedsięwzięciach naukowych.

ZARZĄD KOŁA

dr Wojciech Kotowicz

dr Wojciech Kotowicz

OPIEKUN KOŁA

mgr Jakub Klepański

mgr Jakub Klepański

SEKRETARZ

Dawid Zieleniewski

Dawid Zieleniewski

PRZEWODNICZĄCY KOŁA

mgr Karolina Pirianowicz

mgr Karolina Pirianowicz

WICEPRZEWODNICZĄCA