Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 6. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
 7. Uczestnik konkursu
 8. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 9. Uczestnik oświadcza, że:
 10. a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 11. b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 12. c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
 13. d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 14. e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 15. f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

II. Miejsce, czas i zasady Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UWM
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UWM
 3. Zadaniem Uczestnika udostępnienie postu konkursowego oraz polubienie strony Koła i PWN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *