II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Władza i bezpieczeństwo w przestrzeni społeczno-politycznej”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Władza i bezpieczeństwo w przestrzeni społeczno-politycznej”

Szanowni Państwo!

Po niewątpliwym sukcesie merytorycznym i organizacyjnym jakim zakończyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej” pragniemy zaprosić do udziału w kontynuacji tego projektu.

W perspektywie niezwykle szybkich przemian jakie mają miejsce w XXI w. organizatorzy pragną ażeby proponowany projekt przybrał charakter wielowymiarowego i interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego z pogranicza nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, psychologii, prawa, socjologii, historii, ekonomii, zarządzania etc.

Założeniem projektu jest propozycja unikatowego przedsięwzięcia o dwubiegunowym charakterze.

Z jednej strony określenia roli kobiet w sferze społeczno-politycznej na przestrzeni dziejów oraz uwarunkowań geograficznych, społecznych czy kulturowych. Z drugiej zaś analizy sfery bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem roli sił zbrojnych w tym obszarze.Głównymi osiami debaty chcielibyśmy uczynić kwestie:
Obszar I – ROLA KOBIET W SFERZE SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ:
a) Przywództwo polityczne kobiet w Polsce i na świecie – wymiar teoretyczny i praktyczny.
b) Wybory prezydenckie w USA – analiza rywalizacji wyborczej oraz implikacji ich wyniku.
c) Społeczna i polityczna aktywność kobiet w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym – aktywność ruchów oddolnych oraz wzrost roli kobiet.
d) Aspekty równouprawnienia i praw kobiet w świetle aktów prawa międzynarodowego, wewnętrznego oraz praktyki życia politycznego.

Obszar II – BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE A WSPÓŁCZESNE SIŁY ZBROJNE:
a) Siły zbrojne jako element odstraszania i zastraszania – kontekst doktrynalny oraz praktyka stosunków międzynarodowych.
b) Służby specjalne, siły specjalne, Revolution in Military Affairs (RMA) i nowoczesne technologie w służbie obronności.
c) Zagrożenia asymetryczne, cyberterroryzm a militarne możliwości ich zapobiegania oraz przeciwdziałania skutkom ich wystąpienia.
d) Dominująca politycznie i/lub destabilizująca rola armii w wybranych obszarach świata – przyczyny, procesy i następstwa oraz inne propozycje ze strony uczestników mieszczące się w obszarach tematycznych.Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN (członkowie PTNP oraz uczestnicy pierwszej edycji projektu 125 PLN). Pokrywa ona koszt materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, wyżywienia oraz publikacji artykułu w publikacji zbiorowej po uzyskaniu pozytywnej recenzji (4 punkty według klasyfikacji MNiSW). Udzielamy wszelkiej niezbędnej pomocy przy organizacji noclegu.
Istnieje również możliwość publikacji artykułu bez udziału w konferencji lub udziału w konferencji bez przedstawiania artykułu do procesu publikacyjnego. W tych przypadkach opłata wynosi 100 PLN. Należy wówczas oznaczyć swój wybór w formularzu. Celem organizatorów jest wydanie publikacji w formie elektronicznej w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

Jakiekolwiek pytania prosimy kierować pod adresy:
mgr Paweł Schmidt – [email protected] /[email protected]com – 723 883 383

Terminarz konferencji:
a) 6 stycznia 2017 r. – Zgłoszenie akcesu do udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza online: https://goo.gl/forms/3Jx78ItPtquyMx183 lub przesłanie formularza pod adres mailowy: [email protected] lub [email protected]l.com.
b) 15 stycznia 2017 r. – Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych oraz wstępnego harmonogramu konferencji. Przekazanie wymagań redakcyjnych względem nadsyłanych artykułów.
c) 27 stycznia 2017 r. – Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej.
d) 9-10 lutego 2017 r. – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Władza i bezpieczeństwo w przestrzeni społeczno-politycznej”.
e) 28 lutego 2017 r. – Termin przesłania artykułu do publikacji.
f) 31 sierpnia 2017 r. – Planowany termin wydania publikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Przewodniczący komitetu naukowego, Dyrektor INP UWM, Prezes PTNP
dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk
dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM
dr hab. Marcin Chełminiak
dr hab. Waldemar Tomaszewski
dr Tomasz Bojarowicz
dr Grzegorz Haber – Uniwersytet Opolski
dr Maciej Hartliński
dr Wojciech Kotowicz
dr Magdalena Kumelska
dr Tomasz Pawłuszko – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr Andrzej Sęk – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach
dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *